Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

WORKSHOP 2018
GEOTECHNIKA — fundamentowanie i technologie budowy podpór

28 listopada 2018 (środa) / 28th November, 2018 (Wednesday)

8:00-9:00 — Rejestracja Uczestników / Participants registration

9:00-11:00 — SESJA I

Prezydium: Jan Biliszczuk, Jarosław Rybak

Otwarcie (5’)

1. Piotr RYCHLEWSKI, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (40’)
Odkształcenia podłoża gruntowego jako przyczyna problemów realizacyjnych i eksploatacyjnych obiektów mostowych
Soil deformation as a cause of implementation and exploitation problems of bridge structures

2. Marcin CUDNY, Politechnika Gdańska (40’)
Modele materiałowe gruntu w analizach numerycznych współpracy podpór obiektów mostowych z podłożem
Soil material models in numerical analysis of interaction between bridge structure supports and soil

3. Dariusz SOBALA, STRABAG Sp. z o.o. (40’)
Badania w projektowaniu i wykonawstwie pali
Investigations in design process and execution of piles

11:00-11:20 — Przerwa na kawę / Coffee break

11:20-14:00 — SESJA II

1. Sebastian SOBCZAK, AARSLEFF Sp. z o.o. (40’)
Pale prefabrykowane w posadowieniu przyczółków mostowych w gruntach słabonośnych
Precast piles foundation under bridge abutments on the low bearing-capacity soils

2. Michał TOPOLNICKI, Keller Polska Sp. z o.o. (40’)
Wzmocnienie gruntu jako alternatywa palowania dla obiektów mostowych
Soil improvement as an alternative to pile technology for bridges

3. Piotr KANTY, MENARD Polska Sp. z o.o. (40’)
Posadowienie obiektów mostowych na wzmocnionym podłożu
Foundation of bridge structures on the improved soil

4. Jakub BIELICKI, Soletanche Polska Sp. z o.o. (40’)
Zacznijmy od fundamentów — współpraca na linii mostowiec — geotechnik
Let us start with foundations — cooperation between bridge engineer and geotechnical engineer

14:00-15:00 — Lunch

15:00-17:00 — SESJA III

1. Krzysztof WĄCHALSKI, Pont Projekt Sp. z o.o. (40’)
Kształtowanie podpór nurtowych mostów oraz aspekty posadowienia z perspektywy projektanta i własnego doświadczenia
Design of river supports of bridges and some aspects of foundation from the designer point of view and based on self-experience

2. Piotr KOKOTKIEWICZ, TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. (40’)
Problemy geotechniczne na styku obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi
Geotechnical issues of connection between engineering structure and approach embankment

3. Jarosław RYBAK, Politechnika Wrocławska (40’)
Rola niezależnej jednostki naukowo-badawczej w kolejnych fazach inwestycji w inżynierii lądowej
The role of an independent scientific-research unit in subsequent stages of civil engineering investment

17:00 — Zakończenie warsztatów / End of the WorkShop


SEMINARIUM WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2018
MOSTY HYBRYDOWE

28 listopada 2018 (środa) / 28th November, 2018 (Wednesday)

20:00-23:00 — Powitanie Uczestników Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe
Hotel Park Plaza, ul. Drobnera 11-13, 50-257 Wrocław, www.wroclaw.hotelepark.pl

29 listopada 2018 (czwartek) / 29th November, 2018 (Thursday)

7:30-8:30 — Rejestracja Uczestników / Participants registration

8:30-9:30 — SESJA OTWARCIA
OPENING SESSION

Jan Biliszczuk, Jan Bień, Jerzy Jasieńko, Karol Heidrich, Dariusz Łydżba, Arkadiusz Madaj

Otwarcie (15’)

1. Maciej BŁACH, Czesław POŁEDNIOK (15’)
Jubileusz 20-lecia firmy Mosty Katowice

2. Anna GOCEK, Marlena MACHURA, Ewelina NOGACKA (30’)
Jubileuszowa 10-ta edycja konkursu czasopisma "MOSTY" i wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolffa

9:30-10:00 — Przerwa na kawę / Coffee break


1 2 3 » »»