Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni
— zgłoszenie referatów (tytuł + streszczenie, w języku polskim lub w języku angielskim, o objętości do 100 słów)

— do 7 sierpnia 2017

— akceptacja zgłoszonego referatu — do 12 sierpnia 2017

— przesłanie pełnego tekstu referatu — do 29 września 2017 (wytyczne dla Autorów referatu, w załączeniu: ściągnij plik...)

— zgłoszenie oraz przesłanie kompletu materiałów na konkurs im. Maksymiliana Wolfa — do 30 września 2017