Stała współpraca
Sponsorzy
Partnerzy medialni

Szanowni Państwo,
Cykl Seminariów Naukowo-Technicznych Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w roku 2005, więc na rok 2019 przypada 15-ta, Jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Cel seminariów jaki przyświeca Organizatorom pozostaje ciągle taki sam — przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć polskiego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze mostowej kraju.

Poszczególne edycje seminariów zawsze nawiązywały do ważnych aktualnych wydarzeń w obszarze polskiego mostownictwa i tak kolejno ich tematem były:

W sumie w dotychczasowych 14 edycjach, w materiałach seminaryjnych opublikowano 563 referaty, które pomieszczono na 5350 stronach druku. Jest to więc ważny materiał dydaktyczny, ale również dokumentacyjny.
Wydaje się, że podstawowe potrzeby w zakresie budownictwa mostowego zostały ostatnio w dużym stopniu zaspokojone i obecnie powinniśmy ocenić nasze dokonania oraz zastanowić się nad przyszłością. Projektować i budować mosty powinniśmy z większym rozmysłem biorąc pod uwagę aspekty architektoniczne, estetyczne i środowiskowe. W tym obszarze występują poważne zaniedbania. Tak więc Wrocławskie Dni Mostowe w roku 2019 odbędą się pod hasłem Mosty a środowisko.
W szczególności tematyka seminarium będzie dotyczyć:

Seminarium w zamierzeniu Organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień organizacyjnych, technicznych i prawnych dotyczących zmian zachodzących we współczesnej inżynierii mostowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z ostatniego okresu.
Jak co roku Seminarium poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Zabezpieczenia antykorozyjne i kontrole stanu kabli sprężających oraz cięgien w konstrukcjach mostowych.
Seminaria te są ważną platformą wymiany poglądów i przedstawienia nowych idei, a zatem planowane wykłady i dyskusje adresowane będą do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w przedmiocie Seminarium — administracji drogowej różnych szczebli, firm wykonawczych specjalizujących się w inżynierii mostowej, biur projektów, biur nadzorujących proces budowy, a także pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Zapraszam do czynnego udziału i współtworzenia merytorycznych treści Seminarium!

Przewodniczący
Komitetu Programowego i Organizacyjnego

Jan BILISZCZUK